Máy bộ

Máy bộ văn phòng VP03 S

Máy bộ văn phòng VP03 S

Máy bộ Hoàng Trần
6,570,000 đ

Máy bộ văn phòng VP02 S

Máy bộ văn phòng VP02 S

Máy bộ Hoàng Trần
7,990,000 đ

Máy bộ văn phòng VP01

Máy bộ văn phòng VP01

Máy bộ Hoàng Trần
4,470,000 đ

Máy bộ văn phòng VP01 S

Máy bộ văn phòng VP01 S

Máy bộ Hoàng Trần
5,450,000 đ

Máy bộ văn phòng VP02

Máy bộ văn phòng VP02

Máy bộ Hoàng Trần
5,080,000 đ

Máy bộ văn phòng VP05

Máy bộ văn phòng VP05

Máy bộ Hoàng Trần
5,680,000 đ

Máy bộ văn phòng VP03

Máy bộ văn phòng VP03

Máy bộ Hoàng Trần
6,140,000 đ

Máy bộ văn phòng VP06

Máy bộ văn phòng VP06

Máy bộ Hoàng Trần
5,970,000 đ

Máy bộ văn phòng VP04

Máy bộ văn phòng VP04

Máy bộ Hoàng Trần
6,995,000 đ

Máy bộ văn phòng VP08

Máy bộ văn phòng VP08

Máy bộ Hoàng Trần
7,380,000 đ

Máy bộ văn phòng VP07

Máy bộ văn phòng VP07

Máy bộ Hoàng Trần
6,920,000 đ

Máy bộ văn phòng VP10

Máy bộ văn phòng VP10

Máy bộ Hoàng Trần
7,940,000 đ

Máy bộ văn phòng VP09

Máy bộ văn phòng VP09

Máy bộ Hoàng Trần
7,540,000 đ

Máy bộ văn phòng VP12

Máy bộ văn phòng VP12

Máy bộ Hoàng Trần
8,990,000 đ

PC HP 290-P0111D (i5-9400(6*2.9)/4GD4/1T7/DVDRW/WLac/BT4.2/KB/M/W10SL_6DV52AA ĐEN)

PC HP 290-P0111D (i5-9400(6*2.9)/4GD4/1T7/DVDRW/WLac/BT4.2/KB/M/W10SL_6DV52AA ĐEN)

Máy bộ HP
11,100,000 đ

PC HP ProDesk 400 G5 MT (i7-8700(6*3.2)/8GD4/1T7/DVDRW/KB/M/DOS_4ST30PA ĐEN)

PC HP ProDesk 400 G5 MT (i7-8700(6*3.2)/8GD4/1T7/DVDRW/KB/M/DOS_4ST30PA ĐEN)

Máy bộ HP
15,750,000 đ

PC HP ProDesk 400 G5 MT (i5-8500(6*3.0)/4GD4/1T7/DVDRW/KB/DOS_4ST33PA ĐEN)

PC HP ProDesk 400 G5 MT (i5-8500(6*3.0)/4GD4/1T7/DVDRW/KB/DOS_4ST33PA ĐEN)

Máy bộ HP
11,450,000 đ

PC HP ProDesk 400 G5 MT (i3-8100(4*3.6)/4GD4/1T7/DVDRW/KB/M/DOS_4ST28PA ĐEN)

PC HP ProDesk 400 G5 MT (i3-8100(4*3.6)/4GD4/1T7/DVDRW/KB/M/DOS_4ST28PA ĐEN)

Máy bộ HP
9,400,000 đ

PC HP ProDesk 400 G5 MT(G5400(2*3.7)/4GD4/500G7/DVDRW/KB/M/DOS_4SX07PA ĐEN)

PC HP ProDesk 400 G5 MT(G5400(2*3.7)/4GD4/500G7/DVDRW/KB/M/DOS_4SX07PA ĐEN)

Máy bộ HP
7,800,000 đ

PC HP 280 G3 SFF (i5-8500(6*3.0)/4GD4/1T7/DVDRW/KB/M/DOS_4MD71PA ĐEN)

PC HP 280 G3 SFF (i5-8500(6*3.0)/4GD4/1T7/DVDRW/KB/M/DOS_4MD71PA ĐEN)

Máy bộ HP
11,100,000 đ

PC HP 280 G3 SFF (i5-8400(6*2.8)/4GD4/1T7/DVDRW/KB/M/DOS_4MD70PA ĐEN)

PC HP 280 G3 SFF (i5-8400(6*2.8)/4GD4/1T7/DVDRW/KB/M/DOS_4MD70PA ĐEN)

Máy bộ HP
11,000,000 đ

PC HP 280 G3 SFF (i3-8100(4*3.6)/4GD4/500G7/DVDRW/KB/M/DOS_4MD67PA ĐEN)

PC HP 280 G3 SFF (i3-8100(4*3.6)/4GD4/500G7/DVDRW/KB/M/DOS_4MD67PA ĐEN)

Máy bộ HP
8,950,000 đ

PC HP 290 P0110D (I3-9100(4*3.6)/4GD4/1T7/DVDRW/WLac/BT4.2/KB/M/W10SL_6DV51AA ĐEN)

PC HP 290 P0110D (I3-9100(4*3.6)/4GD4/1T7/DVDRW/WLac/BT4.2/KB/M/W10SL_6DV51AA ĐEN)

Máy bộ HP
8,800,000 đ

PC HP 290-P0112D (G5420/4GD4/1T7/DVDRW/WLac/BT4.2/KB/M/ĐEN/W10SL_6DV53AA)

PC HP 290-P0112D (G5420/4GD4/1T7/DVDRW/WLac/BT4.2/KB/M/ĐEN/W10SL_6DV53AA)

Máy bộ HP
7,450,000 đ