Nguồn 650W, Arrow 650 (Fan 12) Công ty

2008


Giá: 179,000 (Chưa bao gồm VAT)

Chọn số lượng:
Thông tin mô tả