Bit coin

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570-8GB 6VGA MAXSUN

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570-8GB 6VGA MAXSUN

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
63,700,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA )  XFX

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA ) XFX

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 4GB ( 6 VGA ) ASUS

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 4GB ( 6 VGA ) ASUS

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Power Color 64-8GB(6 VGA)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Power Color 64-8GB(6 VGA)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 8GB ( 6 VGA )  HIS/POWER COLOR

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 8GB ( 6 VGA ) HIS/POWER COLOR

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào mini chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1050TI 4GB ( 7 VGA )

Dàn máy đào mini chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1050TI 4GB ( 7 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA )  HIS/POWER COLOR

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) HIS/POWER COLOR

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA ) HIS/POWER COLOR

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA ) HIS/POWER COLOR

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB (6 VGA) POWER COLOR

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB (6 VGA) POWER COLOR

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) REXSUN

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) REXSUN

Máy đào Bit coin
57,400,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
55,400,000 đ

Main Gigabyte Z270P-D3-6PCI Socket 1151

Main Gigabyte Z270P-D3-6PCI Socket 1151

Linh kiện Bit coin
3,199,000 đ

Main Gigabyte B250 FINTECH 12PCI Socket 1151

Main Gigabyte B250 FINTECH 12PCI Socket 1151

Linh kiện Bit coin
2,900,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

CASE THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN 6U (12 VGA)

CASE THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN 6U (12 VGA)

Linh kiện Bit coin
1,730,000 đ

CASE THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN 4U (6-8 VGA)

CASE THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN 4U (6-8 VGA)

Linh kiện Bit coin
1,250,000 đ

SSD COLOFUL 128GB SL300

SSD COLOFUL 128GB SL300

Linh kiện Bit coin
1,075,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) ASUS 2 FAN

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) ASUS 2 FAN

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dán máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA )

Dán máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ