Camera iP

ĐẦU GHI HIK DS-7216HUHI-K2 -16 KÊNH-(Không hỗ trợ cổng Alarm) HD-TVI 16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+)

ĐẦU GHI HIK DS-7216HUHI-K2 -16 KÊNH-(Không hỗ trợ cổng Alarm) HD-TVI 16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+)

Camera iP
6,480,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7208HUHI-K2-(Không hỗ trợ cổng Alarm) HD-TVI 8 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+)

ĐẦU GHI HIK DS-7208HUHI-K2-(Không hỗ trợ cổng Alarm) HD-TVI 8 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+)

Camera iP
3,620,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7208HUHI-K1 -8 KÊNH ( 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+)

ĐẦU GHI HIK DS-7208HUHI-K1 -8 KÊNH ( 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+)

Camera iP
3,245,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7204HUHI-K1 -4 KÊNH ( 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+)

ĐẦU GHI HIK DS-7204HUHI-K1 -4 KÊNH ( 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+)

Camera iP
2,045,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7216HQHI-K1 (2- 3MP HD-TVI 16 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.)

ĐẦU GHI HIK DS-7216HQHI-K1 (2- 3MP HD-TVI 16 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.)

Camera iP
4,135,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7208HQHI-K1 (2-3MP HD-TVI 8 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.)

ĐẦU GHI HIK DS-7208HQHI-K1 (2-3MP HD-TVI 8 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.)

Camera iP
2,495,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7204HQHI-K1 (2-3MP HD-TVI 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.)

ĐẦU GHI HIK DS-7204HQHI-K1 (2-3MP HD-TVI 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.)

Camera iP
1,375,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7116HQHI-K1 ( 16 Kênh - FULL 2MP/3MP )-1080P

ĐẦU GHI HIK DS-7116HQHI-K1 ( 16 Kênh - FULL 2MP/3MP )-1080P

Camera iP
3,395,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7108HQHI-K1 (8 KÊNH - FULL 2MP/3MP ) -1080P

ĐẦU GHI HIK DS-7108HQHI-K1 (8 KÊNH - FULL 2MP/3MP ) -1080P

Camera iP
2,175,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7104HQHI-K1 (4 KÊNH - FULL 2MP/3MP) -1080P

ĐẦU GHI HIK DS-7104HQHI-K1 (4 KÊNH - FULL 2MP/3MP) -1080P

Camera iP
1,425,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7216HGHI-F1/N (16 Kênh, 720P)

ĐẦU GHI HIK DS-7216HGHI-F1/N (16 Kênh, 720P)

Camera iP
2,095,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7208HGHI-F1/N (8 Kênh, 720P)

ĐẦU GHI HIK DS-7208HGHI-F1/N (8 Kênh, 720P)

Camera iP
1,325,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7204HGHI-F1 (4 Kênh, 720P)

ĐẦU GHI HIK DS-7204HGHI-F1 (4 Kênh, 720P)

Camera iP
1,045,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7116HGHI-F1/N (16 Kênh, 720P)

ĐẦU GHI HIK DS-7116HGHI-F1/N (16 Kênh, 720P)

Camera iP
2,015,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7108HGHI-F1/N (8 Kênh, 720P)

ĐẦU GHI HIK DS-7108HGHI-F1/N (8 Kênh, 720P)

Camera iP
1,205,000 đ

ĐẦU GHI HIK DS-7104HGHI-F1 (4 Kênh, 720P)

ĐẦU GHI HIK DS-7104HGHI-F1 (4 Kênh, 720P)

Camera iP
995,000 đ

CAMERA HIK DS-2CE16H0T-IT3ZF -(Thân 5M) Hồng ngoại EXIR 40m

CAMERA HIK DS-2CE16H0T-IT3ZF -(Thân 5M) Hồng ngoại EXIR 40m

Camera iP
1,250,000 đ

CAMERA HIK DS-2CE16H0T-IT3F (Thân 5M) -Hồng ngoại EXIR 40m

CAMERA HIK DS-2CE16H0T-IT3F (Thân 5M) -Hồng ngoại EXIR 40m

Camera iP
845,000 đ

CAMERA HIK DS-2CE56H0T-IT3F - (Dome 5M) -Hồng ngoại EXIR 40m

CAMERA HIK DS-2CE56H0T-IT3F - (Dome 5M) -Hồng ngoại EXIR 40m

Camera iP
795,000 đ

CAMERA HIK DS-2CE16H0T-ITF (Thân 5M) -Hồng ngoại EXIR 20m

CAMERA HIK DS-2CE16H0T-ITF (Thân 5M) -Hồng ngoại EXIR 20m

Camera iP
695,000 đ

CAMERA HIK DS-2CE56H0T-ITMF (Dome 5M)-Hồng ngoại EXIR 20m

CAMERA HIK DS-2CE56H0T-ITMF (Dome 5M)-Hồng ngoại EXIR 20m

Camera iP
795,000 đ

CAMERA HIK DS-2CE12H0T-PIRL(5MP) THÂN HN20M

CAMERA HIK DS-2CE12H0T-PIRL(5MP) THÂN HN20M

Camera iP
795,000 đ

CAMERA HIK DS-2CE12D8T-PIRL (2MP) THÂN HN20M

CAMERA HIK DS-2CE12D8T-PIRL (2MP) THÂN HN20M

Camera iP
945,000 đ

CAMERA HIK DS-2CE71D8T-PIRL (2MP) DOME HN20M

CAMERA HIK DS-2CE71D8T-PIRL (2MP) DOME HN20M

Camera iP
945,000 đ