CPU

Intel Xeon Processor E5 2630V3  (20M Cache, 2.40 GHz)

Intel Xeon Processor E5 2630V3 (20M Cache, 2.40 GHz)

CPU Intel
16,200,000 đ

Intel Xeon Processor E5 2620V4 (20M Cache, 2.10 GHz)

Intel Xeon Processor E5 2620V4 (20M Cache, 2.10 GHz)

CPU Intel
10,200,000 đ

Intel Xeon Processor E3-1230 v6 (8M Cache, 3.50 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1230 v6 (8M Cache, 3.50 GHz)

CPU Intel
6,230,000 đ

Intel Xeon Processor E3-1220 v6 (8M Cache, 3.00 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1220 v6 (8M Cache, 3.00 GHz)

CPU Intel
4,850,000 đ

CPU i7 6700 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU i7 6700 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU Intel
7,015,000 đ

CPU i5 6400 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU i5 6400 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU Intel
3,909,000 đ

CPU i3 7100 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU i3 7100 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU Intel
2,579,000 đ

CPU i3 6100 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU i3 6100 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU Intel
2,432,000 đ

CPU G4560 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU G4560 BOX NGUYÊN SEAL- BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU Intel
Liên hệ

CPU G4400 BOX NGUYÊN SEAL - BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU G4400 BOX NGUYÊN SEAL - BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU Intel
1,227,000 đ

CPU G3260 BOX NGUYÊN SEAL - BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU G3260 BOX NGUYÊN SEAL - BH 36T HOÀNG TRẦN

CPU Intel
1,210,000 đ

CPU INTEL G4560 TRAY KÈM FAN

CPU INTEL G4560 TRAY KÈM FAN

CPU Tray
1,459,000 đ

CPU I5 4590 (3.5Ghz/6M) SK 1150

CPU I5 4590 (3.5Ghz/6M) SK 1150

CPU Linh kiện cũ
3,700,000 đ

CPU I5 4570 (3.2Ghz/6M) SK 1150

CPU I5 4570 (3.2Ghz/6M) SK 1150

CPU Linh kiện cũ
3,550,000 đ

CPU I5 4460 (3.2Ghz/6M) SK 1150

CPU I5 4460 (3.2Ghz/6M) SK 1150

CPU Linh kiện cũ
3,480,000 đ

CPU I3 4130 (3.4Ghz/3M) SK 1150

CPU I3 4130 (3.4Ghz/3M) SK 1150

CPU Linh kiện cũ
1,950,000 đ

CPU G3420 (3.2Ghz/3M) SK 1150

CPU G3420 (3.2Ghz/3M) SK 1150

CPU Linh kiện cũ
1,100,000 đ

CPU G3260 (3.3Ghz/3M) SK 1150

CPU G3260 (3.3Ghz/3M) SK 1150

CPU Linh kiện cũ
1,100,000 đ

CPU G3220 (3.0Ghz/3) SK 1150

CPU G3220 (3.0Ghz/3) SK 1150

CPU Linh kiện cũ
1,000,000 đ

CPU i3 3240 (3.4Ghz/3M) SK 1155

CPU i3 3240 (3.4Ghz/3M) SK 1155

CPU Linh kiện cũ
1,150,000 đ

CPU i3 2120 (3.3Ghz/3M) SK 1155

CPU i3 2120 (3.3Ghz/3M) SK 1155

CPU Linh kiện cũ
1,050,000 đ

CPU G2130 (3.2Ghz/3M) hỗ trợ Buss 1600 SK 1155

CPU G2130 (3.2Ghz/3M) hỗ trợ Buss 1600 SK 1155

CPU Linh kiện cũ
650,000 đ

CPU G2030 (3.0Ghz/3M) SK 1155

CPU G2030 (3.0Ghz/3M) SK 1155

CPU Linh kiện cũ
630,000 đ

CPU G2020 (2.9Ghz/3M) SK 1155

CPU G2020 (2.9Ghz/3M) SK 1155

CPU Linh kiện cũ
600,000 đ