Dell

Màn hình Dell S2316H, 23 inch Full HD Monitor (S2316H)

Màn hình Dell S2316H, 23 inch Full HD Monitor (S2316H)

Monitor Dell
3,620,000 đ

Màn hình Dell S2319H 23 inch IPS FHD Monitor

Màn hình Dell S2319H 23 inch IPS FHD Monitor

Monitor Dell
3,550,000 đ

Màn hình Dell U2518D , 25 inch 2K Ultrasharp Monitor

Màn hình Dell U2518D , 25 inch 2K Ultrasharp Monitor

Monitor Dell
7,200,000 đ

Màn hình Dell U2718Q, 27 inch 4K UltraSharp Monitor (U2718Q)

Màn hình Dell U2718Q, 27 inch 4K UltraSharp Monitor (U2718Q)

Monitor Dell
12,650,000 đ

Dell N7577 : i5-7300HQ | 4GB | 1TB | GTX 1050 4GB | 15.6 FHD IPS | W10 (Dell 2Y)

Dell N7577 : i5-7300HQ | 4GB | 1TB | GTX 1050 4GB | 15.6 FHD IPS | W10 (Dell 2Y)

Laptop Dell
20,900,000 đ

Dell N5570 : i5-8250U | 4GB | 1TB | Radeon 530 2Gb   | 15.6

Dell N5570 : i5-8250U | 4GB | 1TB | Radeon 530 2Gb   | 15.6" FHD  | W10 | Ledkey  |DVD (Dell-2Y)

Laptop Dell
15,850,000 đ

Dell N7570: i7 8550U | 8GB | 1TB + 256GB SSD | GT 940MX 4GB | 15.6 FHD IPS | W10 | Ledkey (Cty 1Y)

Dell N7570: i7 8550U | 8GB | 1TB + 256GB SSD | GT 940MX 4GB | 15.6 FHD IPS | W10 | Ledkey (Cty 1Y)

Laptop Dell
24,350,000 đ

Dell N7570: i5-8250U | 4GB | 128GB SSD + 1TB | GT 940MX 4GB | 15.6

Dell N7570: i5-8250U | 4GB | 128GB SSD + 1TB | GT 940MX 4GB | 15.6" FHD IPS | WIN 10 | Ledkey (Cty 1Y)

Laptop Dell
19,600,000 đ

Dell N7370: i7 8550U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3 FHD Touch | W10 | Ledkey | Finger| Pink (Cty 1Y)

Dell N7370: i7 8550U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3 FHD Touch | W10 | Ledkey | Finger| Pink (Cty 1Y)

Laptop Dell
25,450,000 đ

Dell N7370: i5 8250U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3 FHD | W10 | Ledkey | Finger(Cty 1Y)

Dell N7370: i5 8250U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3 FHD | W10 | Ledkey | Finger(Cty 1Y)

Laptop Dell
21,350,000 đ

Dell N7373: i7 8550U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3 FHD Touch Xoay | W10 | Ledkey | Finger (Cty 1Y)

Dell N7373: i7 8550U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3 FHD Touch Xoay | W10 | Ledkey | Finger (Cty 1Y)

Laptop Dell
25,950,000 đ

Dell N7373: i5 8250U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3 FHD Touch Xoay | W10 | Ledkey | Finger (Cty 1Y)

Dell N7373: i5 8250U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3 FHD Touch Xoay | W10 | Ledkey | Finger (Cty 1Y)

Laptop Dell
23,900,000 đ

Dell N5379: i7-8550U | 8GB | 1TB | Intel | 13.3

Dell N5379: i7-8550U | 8GB | 1TB | Intel | 13.3" FHD IPS Touch Xoay | Dos | Gray (Cty 1Y)

Laptop Dell
18,950,000 đ

Dell N5379: i5-8250U | 8GB | 1TB | Intel | 13.3

Dell N5379: i5-8250U | 8GB | 1TB | Intel | 13.3" FHD IPS Touch Xoay | Dos | Gray (Cty 1Y)

Laptop Dell
16,950,000 đ

Dell N5570: i7-8550U | 8GB | 128GB SSD + 1TB | Radeon 530 4GB | 15.6 FHD | Dos | DVD (Cty 1Y)

Dell N5570: i7-8550U | 8GB | 128GB SSD + 1TB | Radeon 530 4GB | 15.6 FHD | Dos | DVD (Cty 1Y)

Laptop Dell
19,350,000 đ

Dell N5570: i5-8250U | 8GB | 1TB | Intel | 15.6 FHD | Dos | DVD (Cty 1Y)

Dell N5570: i5-8250U | 8GB | 1TB | Intel | 15.6 FHD | Dos | DVD (Cty 1Y)

Laptop Dell
14,200,000 đ

Dell N5570: i5-8250U | 4GB | 1TB | Radeon 530 2GB | 15.6 FHD | Dos | DVD (Cty 1Y)

Dell N5570: i5-8250U | 4GB | 1TB | Radeon 530 2GB | 15.6 FHD | Dos | DVD (Cty 1Y)

Laptop Dell
14,200,000 đ

Dell V5370: i5-8250U | 8GB | 256GB SSD | Radeon 530 2GB | 13.3

Dell V5370: i5-8250U | 8GB | 256GB SSD | Radeon 530 2GB | 13.3" FHD IPS | Dos| Ledkey (Cty 1Y)

Laptop Dell
18,400,000 đ

Dell V5370: i5-8250U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3

Dell V5370: i5-8250U | 8GB | 256GB SSD | Intel | 13.3" FHD IPS | Dos| Ledkey (Cty 1Y)

Laptop Dell
17,250,000 đ

Dell V5370: i5-8250U | 4GB | 256GB SSD | Intel | 13.3

Dell V5370: i5-8250U | 4GB | 256GB SSD | Intel | 13.3" FHD IPS | Dos| Ledkey (Cty 1Y)

Laptop Dell
15,950,000 đ

Dell V5471: i7-8550U | 8GB | 128GB SSD + 1TB | Radeon 530 4GB | 14

Dell V5471: i7-8550U | 8GB | 128GB SSD + 1TB | Radeon 530 4GB | 14" FHD | Dos| Ledkey | Finger (Cty 1Y)

Laptop Dell
20,600,000 đ

Dell V5471: i5-8250U | 8GB | 128GB SSD + 1TB | Radeon 530 4GB | 14

Dell V5471: i5-8250U | 8GB | 128GB SSD + 1TB | Radeon 530 4GB | 14" FHD | Dos| Ledkey | Finger (Cty 1Y)

Laptop Dell
18,400,000 đ

Dell V5471: i5-8250U | 4GB | 1TB HDD | Intel | 14

Dell V5471: i5-8250U | 4GB | 1TB HDD | Intel | 14" FHD I Dos |Ledkey |Finger (Cty 1Y)

Laptop Dell
14,700,000 đ

Dell V5568: I7-7500U | 8GB | 1TB | GT 940MX 4GB   |15.6 FHD | Dos | Gold, Grey (Cty 1Y)

Dell V5568: I7-7500U | 8GB | 1TB | GT 940MX 4GB   |15.6 FHD | Dos | Gold, Grey (Cty 1Y)

Laptop Dell
18,500,000 đ