HDD

Ổ cứng vi tính Western 1TB Sata (Blue)

Ổ cứng vi tính Western 1TB Sata (Blue)

HDD Western
1,098,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 500GB Sata (Blue)

Ổ cứng vi tính Western 500GB Sata (Blue)

HDD Western
1,036,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 8TB Sata (Red)

Ổ cứng vi tính Western 8TB Sata (Red)

HDD Western
7,720,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 6TB Sata (Black)

Ổ cứng vi tính Western 6TB Sata (Black)

HDD Western
5,000,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 4TB Sata (Black)

Ổ cứng vi tính Western 4TB Sata (Black)

HDD Western
5,000,000 đ

Ổ cứng vi tính Seagate Surveillance 1TB (ST1000VX005)

Ổ cứng vi tính Seagate Surveillance 1TB (ST1000VX005)

HDD Seagate
1,280,000 đ

Ổ cứng vi tính Seagate 250GB  24 tháng

Ổ cứng vi tính Seagate 250GB 24 tháng

HDD Seagate
335,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 4TB  PURPLE (Tím) CÔNG TY

Ổ cứng vi tính Western 4TB PURPLE (Tím) CÔNG TY

HDD Western
3,025,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 1TB  PURPLE (Tím) CÔNG TY

Ổ cứng vi tính Western 1TB PURPLE (Tím) CÔNG TY

HDD Western
1,059,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 500GB  PURPLE (Tím) CÔNG TY

Ổ cứng vi tính Western 500GB PURPLE (Tím) CÔNG TY

HDD Western
805,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 8TB WD80PUZX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 8TB WD80PUZX (Tím)

HDD Western
8,680,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 4TB WD40PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 4TB WD40PURX (Tím)

HDD Western
4,065,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 2TB WD20PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 2TB WD20PURX (Tím)

HDD Western
2,194,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 1TB WD10PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 1TB WD10PURX (Tím)

HDD Western
1,479,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 250GB chính hảng không tem BH 24T

Ổ cứng vi tính Western 250GB chính hảng không tem BH 24T

HDD Western
415,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 6TB WD60PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 6TB WD60PURX (Tím)

HDD Western
6,970,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 3TB WD30PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 3TB WD30PURX (Tím)

HDD Western
2,864,000 đ

Ổ cứng Laptop Seagate 1TB Chính Hảng

Ổ cứng Laptop Seagate 1TB Chính Hảng

HDD Seagate
1,299,000 đ

Ổ cứng Laptop Seagate 500GB Chính Hảng

Ổ cứng Laptop Seagate 500GB Chính Hảng

HDD Seagate
994,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western 3TB PASSPORT 2.5

Ổ cứng gắn ngoài Western 3TB PASSPORT 2.5

HDD Western
3,895,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western 2TB PASSPORT 2.5

Ổ cứng gắn ngoài Western 2TB PASSPORT 2.5

HDD Western
2,975,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western 1TB PASSPORT 2.5

Ổ cứng gắn ngoài Western 1TB PASSPORT 2.5

HDD Western
1,610,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western 2TB ELEMENT 2.5

Ổ cứng gắn ngoài Western 2TB ELEMENT 2.5

HDD Western
2,655,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western 1TB ELEMENT 2.5

Ổ cứng gắn ngoài Western 1TB ELEMENT 2.5

HDD Western
1,515,000 đ