HDD

Ổ cứng vi tính Western 1TB Sata (Blue)

Ổ cứng vi tính Western 1TB Sata (Blue)

HDD Western
1,028,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 500GB Sata (Blue)

Ổ cứng vi tính Western 500GB Sata (Blue)

HDD Western
984,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Seagate Blackup Slim 1TB 2.5”

Ổ cứng gắn ngoài Seagate Blackup Slim 1TB 2.5”

HDD Seagate
1,564,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Transcend  2TB  2.5

Ổ cứng gắn ngoài Transcend 2TB 2.5" M3/ H3

HDD Transcend
2,585,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Transcend  1TB  2.5

Ổ cứng gắn ngoài Transcend 1TB 2.5" M3/ H3

HDD Transcend
1,495,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Transcend  500GB  2.5

Ổ cứng gắn ngoài Transcend 500GB 2.5" M3/ H3

HDD Transcend
1,235,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 8TB Sata (Red)

Ổ cứng vi tính Western 8TB Sata (Red)

HDD Western
7,725,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 6TB Sata (Black)

Ổ cứng vi tính Western 6TB Sata (Black)

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng vi tính Western 4TB Sata (Black)

Ổ cứng vi tính Western 4TB Sata (Black)

HDD Western
5,025,000 đ

Ổ cứng vi tính Seagate 1TB SKYHAWK (Surveillance)

Ổ cứng vi tính Seagate 1TB SKYHAWK (Surveillance)

HDD Seagate
1,140,000 đ

Ổ cứng vi tính Seagate 250GB (12T)

Ổ cứng vi tính Seagate 250GB (12T)

HDD Seagate
335,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 4TB  PURPLE (Tím) CÔNG TY

Ổ cứng vi tính Western 4TB PURPLE (Tím) CÔNG TY

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng vi tính Western 1TB  PURPLE (Tím) CÔNG TY

Ổ cứng vi tính Western 1TB PURPLE (Tím) CÔNG TY

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng vi tính Western 500GB  PURPLE (Tím) CÔNG TY

Ổ cứng vi tính Western 500GB PURPLE (Tím) CÔNG TY

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng vi tính Western 8TB WD80PUZX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 8TB WD80PUZX (Tím)

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng vi tính Western 4TB WD40PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 4TB WD40PURX (Tím)

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng vi tính Western 2TB WD20PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 2TB WD20PURX (Tím)

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng vi tính Western 1TB WD10PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 1TB WD10PURX (Tím)

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng vi tính Western 250GB chính hảng không tem BH 24T

Ổ cứng vi tính Western 250GB chính hảng không tem BH 24T

HDD Western
415,000 đ

Ổ cứng vi tính Western 6TB WD60PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 6TB WD60PURX (Tím)

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng vi tính Western 3TB WD30PURX (Tím)

Ổ cứng vi tính Western 3TB WD30PURX (Tím)

HDD Western
Liên hệ

Ổ cứng Laptop Seagate 1TB Chính Hảng

Ổ cứng Laptop Seagate 1TB Chính Hảng

HDD Seagate
1,299,000 đ

Ổ cứng Laptop Seagate 500GB Chính Hảng

Ổ cứng Laptop Seagate 500GB Chính Hảng

HDD Seagate
994,000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western 3TB PASSPORT 2.5

Ổ cứng gắn ngoài Western 3TB PASSPORT 2.5

HDD Western
3,895,000 đ