Card Lan Intel Pro 1000

2105


Giá: 1,299,000 (Giá bao gồm VAT)

Chọn số lượng:
Thông tin mô tả