Mainboard Linh kiện cũ

Main Asus strix B250H Gaming Renew (BH 36TH)

Main Asus strix B250H Gaming Renew (BH 36TH)

Mainboard Linh kiện cũ
1,450,000 đ

Main Gigabyte B250M-D2V socket 1151 Renew (BH 36th)

Main Gigabyte B250M-D2V socket 1151 Renew (BH 36th)

Mainboard Linh kiện cũ
980,000 đ

Main Gigabyte B250 Gaming socket 1151 Renew (3 năm)

Main Gigabyte B250 Gaming socket 1151 Renew (3 năm)

Mainboard Linh kiện cũ
1,400,000 đ

Main Gigabyte B150M socket 1151 Renew (3 năm)

Main Gigabyte B150M socket 1151 Renew (3 năm)

Mainboard Linh kiện cũ
880,000 đ

Main MSI H81M socket 1150 Renew (3 năm)

Main MSI H81M socket 1150 Renew (3 năm)

Mainboard Linh kiện cũ
680,000 đ

Main Gigabyte B85M-DS2H 4 slot ram Renew (3 năm) box thường

Main Gigabyte B85M-DS2H 4 slot ram Renew (3 năm) box thường

Mainboard Linh kiện cũ
980,000 đ

Main Gigabyte H81M-DS2 Socket 1150 (new cty) (36th)

Main Gigabyte H81M-DS2 Socket 1150 (new cty) (36th)

Mainboard Linh kiện cũ
925,000 đ

Main Asrock H81M socket 1150 (Renew) (36TH)

Main Asrock H81M socket 1150 (Renew) (36TH)

Mainboard Linh kiện cũ
630,000 đ

Main ASUS B75 chính hãng RENEW (36th)

Main ASUS B75 chính hãng RENEW (36th)

Mainboard Linh kiện cũ
1,010,000 đ

Main GIGA B75 chính hãng RENEW (36th)

Main GIGA B75 chính hãng RENEW (36th)

Mainboard Linh kiện cũ
1,080,000 đ

MAIN GIGA G41/R3 CHÍNH HẢNG ( BH 12TH ) RENEW

MAIN GIGA G41/R3 CHÍNH HẢNG ( BH 12TH ) RENEW

Mainboard Linh kiện cũ
580,000 đ

Mainboard Biostar TB-250 BTC

Mainboard Biostar TB-250 BTC

Mainboard Linh kiện cũ
910,000 đ

Main Gigabyte G31 chính hãng renew (12th)

Main Gigabyte G31 chính hãng renew (12th)

Mainboard Linh kiện cũ
480,000 đ

Main Asus G31 chính hãng renew (12th)

Main Asus G31 chính hãng renew (12th)

Mainboard Linh kiện cũ
480,000 đ

Main Asus H61M Renew (36TH)

Main Asus H61M Renew (36TH)

Mainboard Linh kiện cũ
860,000 đ

Main Asrock H61M Renew (36TH)

Main Asrock H61M Renew (36TH)

Mainboard Linh kiện cũ
740,000 đ

Main intel H61M Renew (12TH)

Main intel H61M Renew (12TH)

Mainboard Linh kiện cũ
820,000 đ

Main msi H61M Renew (12TH)

Main msi H61M Renew (12TH)

Mainboard Linh kiện cũ
820,000 đ

Main foxcon H61M Renew (36TH)

Main foxcon H61M Renew (36TH)

Mainboard Linh kiện cũ
770,000 đ

MAIN ASUS G41/R3 CHÍNH HẢNG ( BH 12T ) RENEW

MAIN ASUS G41/R3 CHÍNH HẢNG ( BH 12T ) RENEW

Mainboard Linh kiện cũ
570,000 đ

MAIN GIGA G41/R2 CHÍNH HẢNG ( BH 12T ) RENEW

MAIN GIGA G41/R2 CHÍNH HẢNG ( BH 12T ) RENEW

Mainboard Linh kiện cũ
480,000 đ

Main Asus H110M Socket 1151 renew ( 3 năm)

Main Asus H110M Socket 1151 renew ( 3 năm)

Mainboard Linh kiện cũ
780,000 đ

Main Gigabyte B85M-D2V renew (3 năm)

Main Gigabyte B85M-D2V renew (3 năm)

Mainboard Linh kiện cũ
880,000 đ

Main Gigabyte H61M Socket 1155 Renew ver 3.0 (36TH)

Main Gigabyte H61M Socket 1155 Renew ver 3.0 (36TH)

Mainboard Linh kiện cũ
890,000 đ