VGA Linh kiện cũ

VGA BIOSTAR RX580-8GB (12T)

VGA BIOSTAR RX580-8GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
2,070,000 đ

VGA POWER COLOR RED DIVIL  RX580-8GB (12T)

VGA POWER COLOR RED DIVIL RX580-8GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
2,150,000 đ

VGA POWER COLOR RX570-8GB (12T)

VGA POWER COLOR RX570-8GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
1,400,000 đ

VGA GIGABYTE RV VEGA56 GAMING-8GB - 2FAN (12T)

VGA GIGABYTE RV VEGA56 GAMING-8GB - 2FAN (12T)

VGA Linh kiện cũ
4,850,000 đ

VGA GIGABYTE RX580 GAMING-8GB	(12T)

VGA GIGABYTE RX580 GAMING-8GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
2,420,000 đ

VGA GIGABYTE RX570 GAMING 8GB	(12T)

VGA GIGABYTE RX570 GAMING 8GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
2,350,000 đ

VGA HIX RX470-8GB (12T)

VGA HIX RX470-8GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
1,200,000 đ

VGA ASUS RX570 GAMING-4GB (12T)

VGA ASUS RX570 GAMING-4GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
1,650,000 đ

VGA ASUS RX580-4GB	(12T)

VGA ASUS RX580-4GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
1,590,000 đ

VGA POWER COLOR RX470-4GB (12T)

VGA POWER COLOR RX470-4GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
950,000 đ

VGA SAPPHIRE / HIS/ XFX RX470-4GB (12T)

VGA SAPPHIRE / HIS/ XFX RX470-4GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
920,000 đ

VGA GIGABYTE N1070ORUS-8GB CAO CẤP CHUYÊN GAME (12T)

VGA GIGABYTE N1070ORUS-8GB CAO CẤP CHUYÊN GAME (12T)

VGA Linh kiện cũ
5,180,000 đ

VGA PALIT N1070-8GB (12T)

VGA PALIT N1070-8GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
4,500,000 đ

VGA COLOFUL IGAME N1070-8GG (12T)

VGA COLOFUL IGAME N1070-8GG (12T)

VGA Linh kiện cũ
4,890,000 đ

VGA COLOFUL N1070-8GB 2FAN (12T)

VGA COLOFUL N1070-8GB 2FAN (12T)

VGA Linh kiện cũ
4,780,000 đ

VGA GIGABYTE N1070WF2OC-8GB (12T)

VGA GIGABYTE N1070WF2OC-8GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
4,930,000 đ

VGA ASUS DUAL GTX1060-6GB 2FAN (12T)

VGA ASUS DUAL GTX1060-6GB 2FAN (12T)

VGA Linh kiện cũ
3,620,000 đ

VGA GIGABYTE N1060WF2OC -6GB 2FAN (12TH)

VGA GIGABYTE N1060WF2OC -6GB 2FAN (12TH)

VGA Linh kiện cũ
3,650,000 đ

VGA MSI GTX1060 GAMING-3GB CHUYÊN GAME 2FAN (12T)

VGA MSI GTX1060 GAMING-3GB CHUYÊN GAME 2FAN (12T)

VGA Linh kiện cũ
2,620,000 đ

VGA ASUS TURBO GTX1060-3GB (12T)

VGA ASUS TURBO GTX1060-3GB (12T)

VGA Linh kiện cũ
2,450,000 đ

VGA GIGABYTE N1060WF2OC -3GB 2FAN	(12T)

VGA GIGABYTE N1060WF2OC -3GB 2FAN (12T)

VGA Linh kiện cũ
2,530,000 đ

VGA GIGABYTE N1060 GAMING 3GB CHUYÊN GAME 2FAN (12T)

VGA GIGABYTE N1060 GAMING 3GB CHUYÊN GAME 2FAN (12T)

VGA Linh kiện cũ
2,670,000 đ

VGA GIGA N420/2G-128 BIT DR3-BH 36T RENEW

VGA GIGA N420/2G-128 BIT DR3-BH 36T RENEW

VGA Linh kiện cũ
470,000 đ

VGA Gigabyte GTX750TI/2G-128bit DDR5-2FAN (BH 36T) RENEW

VGA Gigabyte GTX750TI/2G-128bit DDR5-2FAN (BH 36T) RENEW

VGA Linh kiện cũ
1,730,000 đ