Linh kiện

Card VGA Gigabyte RXVEGA64 GAMING OC-8GB

Card VGA Gigabyte RXVEGA64 GAMING OC-8GB

Linh kiện Bit coin
15,320,000 đ

Card VGA Gigabyte RXVEGA56 GAMING OC-8GB

Card VGA Gigabyte RXVEGA56 GAMING OC-8GB

Linh kiện Bit coin
12,585,000 đ

Card VGA Gigabyte RX580AORUS-8GD

Card VGA Gigabyte RX580AORUS-8GD

Linh kiện Bit coin
6,285,000 đ

Card VGA Gigabyte RX580GAMING-8GD

Card VGA Gigabyte RX580GAMING-8GD

Linh kiện Bit coin
6,085,000 đ

Card VGA Gigabyte N107T GAMING-8GD

Card VGA Gigabyte N107T GAMING-8GD

Linh kiện Bit coin
12,095,000 đ

Card VGA Gigabyte N108TGAMING OC-11GD

Card VGA Gigabyte N108TGAMING OC-11GD

Linh kiện Bit coin
22,050,000 đ

Card VGA Gigabyte N108TAORUS-11GD

Card VGA Gigabyte N108TAORUS-11GD

Linh kiện Bit coin
22,740,000 đ

Card VGA Gigabyte N1070WF2OC-8GD

Card VGA Gigabyte N1070WF2OC-8GD

Linh kiện Bit coin
11,280,000 đ

Card VGA Gigabyte N1070G1 Gaming-8GD

Card VGA Gigabyte N1070G1 Gaming-8GD

Linh kiện Bit coin
11,890,000 đ

Card VGA Gigabyte RX560 OC-4GD

Card VGA Gigabyte RX560 OC-4GD

Linh kiện Bit coin
2,966,000 đ

Card VGA Gigabyte RX560 GAMING OC-4GD

Card VGA Gigabyte RX560 GAMING OC-4GD

Linh kiện Bit coin
3,072,000 đ

Card VGA Gigabyte RX570AORUS-4GD

Card VGA Gigabyte RX570AORUS-4GD

Linh kiện Bit coin
4,995,000 đ

Card VGA Gigabyte RX570GAMING-4GD

Card VGA Gigabyte RX570GAMING-4GD

Linh kiện Bit coin
4,950,000 đ

Card VGA Gigabyte RX580GAMING-8GD-MI

Card VGA Gigabyte RX580GAMING-8GD-MI

Linh kiện Bit coin
5,995,000 đ

NGUỒN XIGMATEK VECTOR G850W

NGUỒN XIGMATEK VECTOR G850W

Linh kiện Bit coin
2,950,000 đ

Main Gigabyte Z270P-D3-6PCI Socket 1151

Main Gigabyte Z270P-D3-6PCI Socket 1151

Linh kiện Bit coin
2,095,000 đ

Main Gigabyte B250 FINTECH 12 VGA

Main Gigabyte B250 FINTECH 12 VGA

Linh kiện Bit coin
2,065,000 đ

CASE THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN 6U (12 VGA)

CASE THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN 6U (12 VGA)

Linh kiện Bit coin
1,730,000 đ

CASE THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN 4U (6-8 VGA)

CASE THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN 4U (6-8 VGA)

Linh kiện Bit coin
1,250,000 đ

SSD COLOFUL 128GB SL300

SSD COLOFUL 128GB SL300

Linh kiện Bit coin
1,075,000 đ

Cáp nguồn sata (3 đầu )

Cáp nguồn sata (3 đầu )

Linh kiện Bit coin
45,000 đ

NGUỒN ROSEWILL PHOTON 1200W 80PLUS GOLD (BH 12T)

NGUỒN ROSEWILL PHOTON 1200W 80PLUS GOLD (BH 12T)

Linh kiện Bit coin
4,100,000 đ

NGUỒN ROSEWILL RD400S-400W

NGUỒN ROSEWILL RD400S-400W

Linh kiện Bit coin
540,000 đ

MAINBOARD COLORFUL AXE C.B250M-HD

MAINBOARD COLORFUL AXE C.B250M-HD

Linh kiện Bit coin
1,210,000 đ