Máy bộ

Máy bộ HP Compaq 6000 Pro, Core 2 Dou E8400/2GB/250GB

Máy bộ HP Compaq 6000 Pro, Core 2 Dou E8400/2GB/250GB

Máy bộ Máy cũ
2,000,000 đ

Máy bộ HP Compaq 6000 Pro, Core 2 Dou E8400/2GB/160GB

Máy bộ HP Compaq 6000 Pro, Core 2 Dou E8400/2GB/160GB

Máy bộ Máy cũ
1,850,000 đ

Máy bộ văn phòng VP01

Máy bộ văn phòng VP01

Máy bộ Hoàng Trần
3,920,000 đ

Máy bộ văn phòng VP02

Máy bộ văn phòng VP02

Máy bộ Hoàng Trần
4,630,000 đ

Máy bộ văn phòng VP05

Máy bộ văn phòng VP05

Máy bộ Hoàng Trần
4,740,000 đ

Máy bộ văn phòng VP03

Máy bộ văn phòng VP03

Máy bộ Hoàng Trần
4,970,000 đ

Máy bộ văn phòng VP06

Máy bộ văn phòng VP06

Máy bộ Hoàng Trần
5,990,000 đ

Máy bộ văn phòng VP04

Máy bộ văn phòng VP04

Máy bộ Hoàng Trần
6,230,000 đ

Máy bộ văn phòng VP08

Máy bộ văn phòng VP08

Máy bộ Hoàng Trần
6,980,000 đ

Máy bộ văn phòng VP07

Máy bộ văn phòng VP07

Máy bộ Hoàng Trần
7,240,000 đ

Máy bộ văn phòng VP16

Máy bộ văn phòng VP16

Máy bộ Hoàng Trần
7,050,000 đ

Máy bộ văn phòng VP10

Máy bộ văn phòng VP10

Máy bộ Hoàng Trần
7,590,000 đ

Máy bộ văn phòng VP09

Máy bộ văn phòng VP09

Máy bộ Hoàng Trần
7,830,000 đ

Máy bộ văn phòng VP15

Máy bộ văn phòng VP15

Máy bộ Hoàng Trần
6,430,000 đ

Máy bộ văn phòng VP14

Máy bộ văn phòng VP14

Máy bộ Hoàng Trần
8,130,000 đ

Máy bộ văn phòng VP13

Máy bộ văn phòng VP13

Máy bộ Hoàng Trần
7,480,000 đ

Máy bộ văn phòng VP12

Máy bộ văn phòng VP12

Máy bộ Hoàng Trần
9,120,000 đ

Máy bộ GB-BACE-3150 (rev. 1.0)

Máy bộ GB-BACE-3150 (rev. 1.0)

Máy bộ Gigabyte
2,895,000 đ

Máy bộ BAREBONE MINI GB-BSi3HA-6100

Máy bộ BAREBONE MINI GB-BSi3HA-6100

Máy bộ Gigabyte
7,150,000 đ

Máy bộ BAREBONE MINI GB-BSi3H-6100 (rev. 1.0)

Máy bộ BAREBONE MINI GB-BSi3H-6100 (rev. 1.0)

Máy bộ Gigabyte
6,300,000 đ

Máy bộ Game G14

Máy bộ Game G14

Máy bộ Hoàng Trần
15,080,000 đ

Máy bộ Game G13

Máy bộ Game G13

Máy bộ Hoàng Trần
14,060,000 đ

Máy bộ Game G12

Máy bộ Game G12

Máy bộ Hoàng Trần
13,180,000 đ

Máy bộ Game G11

Máy bộ Game G11

Máy bộ Hoàng Trần
12,560,000 đ