Máy cũ

Máy bô Fujitsu Esprimo D753 (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Fujitsu Esprimo D753 (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
6,730,000 đ

Máy bô Fujitsu Esprimo D753 (Core I5-4440 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Fujitsu Esprimo D753 (Core I5-4440 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
5,190,000 đ

Máy bộ Fujitsu Esprimo D583 (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Fujitsu Esprimo D583 (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
4,370,000 đ

Máy bộ Fujitsu Esprimo D583 (Pentium G3250 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Fujitsu Esprimo D583 (Pentium G3250 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
3,490,000 đ

Máy bộ Fujitsu Esprimo D552 (Pentium G1840 ( 2M/2.8Ghz), Ram 2GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Fujitsu Esprimo D552 (Pentium G1840 ( 2M/2.8Ghz), Ram 2GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
2,790,000 đ

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I7- 3770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I7- 3770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
5,370,000 đ

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I5- 3470s ( 6M/3.6Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I5- 3470s ( 6M/3.6Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
3,960,000 đ

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I3- 3220 ( 3M/3.3Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I3- 3220 ( 3M/3.3Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
3,320,000 đ

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I7-2600  ( 8M/3.8 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột)

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I7-2600 ( 8M/3.8 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
4,830,000 đ

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I5-2400  ( 6M/3.4 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột)

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I5-2400 ( 6M/3.4 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
3,600,000 đ

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I3-2100  ( 3M/3.1 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột)

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Core I3-2100 ( 3M/3.1 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
3,080,000 đ

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Pentium G2030  ( 3M/3.0 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột)

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Pentium G2030 ( 3M/3.0 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
2,380,000 đ

Máy bô Dell Precision T1700MT (CPU Xeon E3-1220v3 ( 8M/3.2Ghz),Ram 4GB,HDD 250GB,VGA Quadro 2000,DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Precision T1700MT (CPU Xeon E3-1220v3 ( 8M/3.2Ghz),Ram 4GB,HDD 250GB,VGA Quadro 2000,DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
6,820,000 đ

Máy bô Dell Precision T1700MT (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Precision T1700MT (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
7,540,000 đ

Máy bô Dell Precision T1700MT (Core I5-4570 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Precision T1700MT (Core I5-4570 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
5,990,000 đ

Máy bô Dell Precision T1700MT (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Precision T1700MT (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
5,390,000 đ

Máy bô Dell Precision T1700MT (Pentium G3250 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Precision T1700MT (Pentium G3250 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
4,290,000 đ

Máy bô Dell Precision T1700MT (Pentium G1840 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Precision T1700MT (Pentium G1840 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
3,980,000 đ

Máy bô Dell Optiplex 9020MT (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,VGA GTX 1050TI 4GB,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Optiplex 9020MT (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,VGA GTX 1050TI 4GB,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
10,340,000 đ

Máy bô Dell Optiplex 9020MT (Core I5-4570 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,VGA GTX 750TI ,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Optiplex 9020MT (Core I5-4570 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,VGA GTX 750TI ,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
6,930,000 đ

Máy bô Dell Optiplex 9020MT (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,VGA GTX 750TI ,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Optiplex 9020MT (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,VGA GTX 750TI ,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
6,530,000 đ

Máy bô Dell Optiplex 9020MT (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Optiplex 9020MT (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
7,140,000 đ

Máy bô Dell Optiplex 3020MT (Core I5-4570 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Optiplex 3020MT (Core I5-4570 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
5,490,000 đ

Máy bô Dell Optiplex 3020MT (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Dell Optiplex 3020MT (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
5,120,000 đ