Thiết bị Game net

Ghế Ficmax da PU cao cấp

Ghế Ficmax da PU cao cấp

Ghế
4,550,000 đ

Ghế Extreme Zero tay vịn game

Ghế Extreme Zero tay vịn game

Ghế
2,390,000 đ

Ghế DP 4540X net vip, chân xoay, cần gạt ngã lưng, chân nhựa

Ghế DP 4540X net vip, chân xoay, cần gạt ngã lưng, chân nhựa

Ghế
2,200,000 đ

Ghế DP 4539 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế DP 4539 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế
780,000 đ

Ghế DP 4538 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế DP 4538 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế
730,000 đ

Ghế DP 4537 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế DP 4537 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế
780,000 đ

Ghế DP 4535X lưng cao, tay nhựa ngoại điều chỉnh, chân xoay

Ghế DP 4535X lưng cao, tay nhựa ngoại điều chỉnh, chân xoay

Ghế
1,850,000 đ

Ghế DP 4535 lưng cao, tay ngựa ngoại, chân quỳ xi, phi 32

Ghế DP 4535 lưng cao, tay ngựa ngoại, chân quỳ xi, phi 32

Ghế
1,220,000 đ

Ghế DP 4534-R lưng lưới, không tay, chân quỳ sơn

Ghế DP 4534-R lưng lưới, không tay, chân quỳ sơn

Ghế
630,000 đ

Ghế DP 4532X ghế net vip, có ngã lưng, chân xoay

Ghế DP 4532X ghế net vip, có ngã lưng, chân xoay

Ghế
2,170,000 đ

Ghế DP 4112 lưng cao, tay nhựa, sơn tĩnh điện

Ghế DP 4112 lưng cao, tay nhựa, sơn tĩnh điện

Ghế
660,000 đ

Ghế DP 4201 lưng cao, tay gỗ, chân sơn inox

Ghế DP 4201 lưng cao, tay gỗ, chân sơn inox

Ghế
1,330,000 đ

Ghế DP 4110 lưng cao, tay nhựa vuông, chân sơn tỉnh điện

Ghế DP 4110 lưng cao, tay nhựa vuông, chân sơn tỉnh điện

Ghế
710,000 đ

Ghế DP 4104 lưng cao, tay nhựa, sơn  tĩnh điện

Ghế DP 4104 lưng cao, tay nhựa, sơn tĩnh điện

Ghế
620,000 đ

Ghế Redgragon Metis C101

Ghế Redgragon Metis C101

Ghế
4,950,000 đ

Mẫu bàn game net

Mẫu bàn game net

Bàn
Liên hệ

Ghế DP 4531, lưới,Lưng cao,chân sơn tỉnh điện ,nệm đúc chống xẹp,chống cháy

Ghế DP 4531, lưới,Lưng cao,chân sơn tỉnh điện ,nệm đúc chống xẹp,chống cháy

Ghế
630,000 đ

Ghế DP 4113 ,tay nhựa vuông chân sơn tĩnh điện

Ghế DP 4113 ,tay nhựa vuông chân sơn tĩnh điện

Ghế
630,000 đ

Ghế VIP DP 4532 lưng cao, có gối tựa đầu, tựa lưng

Ghế VIP DP 4532 lưng cao, có gối tựa đầu, tựa lưng

Ghế
1,770,000 đ

Ghế DP 4530 Net Vip, có tay,  chân xi, có gối

Ghế DP 4530 Net Vip, có tay, chân xi, có gối

Ghế
1,220,000 đ

Ghế DP 4529 lưng lưới, không tay

Ghế DP 4529 lưng lưới, không tay

Ghế
630,000 đ

Ghế DP 4111 lưng cao, tay nhựa, chân sơn  tĩnh điện

Ghế DP 4111 lưng cao, tay nhựa, chân sơn tĩnh điện

Ghế
680,000 đ

Ghế DP 4108 lưng cao, không tay, chân sơn  tĩnh điện

Ghế DP 4108 lưng cao, không tay, chân sơn tĩnh điện

Ghế
650,000 đ

Ghế DP 4102/ 4103 lưng cao, tay nhựa, chân sơn tĩnh điện

Ghế DP 4102/ 4103 lưng cao, tay nhựa, chân sơn tĩnh điện

Ghế
610,000 đ