VGA

Cạc giao tiếp dùng để nối 2 cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte GC-A2WAYSLI RGB (6cm)

Cạc giao tiếp dùng để nối 2 cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte GC-A2WAYSLI RGB (6cm)

VGA Gigabyte
770,000 đ

Cạc giao tiếp dùng để nối 2 cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte AORUS RGB SLI HB Bridge/ GC-A2WAYSLIL RGB (8cm)

Cạc giao tiếp dùng để nối 2 cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte AORUS RGB SLI HB Bridge/ GC-A2WAYSLIL RGB (8cm)

VGA Gigabyte
870,000 đ

Card VGA Gigabyte RX570GAMING-8GD-MI

Card VGA Gigabyte RX570GAMING-8GD-MI

VGA Gigabyte
4,850,000 đ

Card VGA Gigabyte N208TAORUS WB-11GC

Card VGA Gigabyte N208TAORUS WB-11GC

VGA Gigabyte
36,580,000 đ

Card VGA Gigabyte N208TAORUS X W-11GC

Card VGA Gigabyte N208TAORUS X W-11GC

VGA Gigabyte
36,580,000 đ

Card VGA Gigabyte N208TAORUS X-11GC

Card VGA Gigabyte N208TAORUS X-11GC

VGA Gigabyte
34,240,000 đ

Card VGA Gigabyte N208TAORUS-11GC

Card VGA Gigabyte N208TAORUS-11GC

VGA Gigabyte
33,640,000 đ

Card VGA Gigabyte N208TWF3OC-11GC

Card VGA Gigabyte N208TWF3OC-11GC

VGA Gigabyte
31,920,000 đ

Card VGA Gigabyte N208TGAMING OC-11GC

Card VGA Gigabyte N208TGAMING OC-11GC

VGA Gigabyte
32,840,000 đ

Card VGA Gigabyte N2080AORUS X-8GC

Card VGA Gigabyte N2080AORUS X-8GC

VGA Gigabyte
24,630,000 đ

Card VGA Gigabyte N2080AORUS-8GC

Card VGA Gigabyte N2080AORUS-8GC

VGA Gigabyte
24,030,000 đ

Card VGA Gigabyte N2080GAMING OC-8GC

Card VGA Gigabyte N2080GAMING OC-8GC

VGA Gigabyte
23,120,000 đ

Card VGA Gigabyte N2080WF3OC-8GC

Card VGA Gigabyte N2080WF3OC-8GC

VGA Gigabyte
22,660,000 đ

Card VGA Gigabyte N2080WF3-8GC

Card VGA Gigabyte N2080WF3-8GC

VGA Gigabyte
21,790,000 đ

Card VGA Gigabyte N2070AORUS X-8GC

Card VGA Gigabyte N2070AORUS X-8GC

VGA Gigabyte
18,470,000 đ

Card VGA Gigabyte N2070AORUS-8GC

Card VGA Gigabyte N2070AORUS-8GC

VGA Gigabyte
17,760,000 đ

Card VGA Gigabyte N2070GAMINGOC-8GC

Card VGA Gigabyte N2070GAMINGOC-8GC

VGA Gigabyte
16,950,000 đ

Card VGA Gigabyte N2070WF3-8GC

Card VGA Gigabyte N2070WF3-8GC

VGA Gigabyte
15,410,000 đ

Card VGA Gigabyte N1050OC-3GD

Card VGA Gigabyte N1050OC-3GD

VGA Gigabyte
3,749,000 đ

Card VGA Gigabyte N1050D5-3GD

Card VGA Gigabyte N1050D5-3GD

VGA Gigabyte
3,629,000 đ

Card VGA Gigabyte Quadro P620 2GB DDR5

Card VGA Gigabyte Quadro P620 2GB DDR5

VGA Gigabyte
3,685,000 đ

VGA GIGA N420/2G-128 BIT DR3-BH 36T RENEW

VGA GIGA N420/2G-128 BIT DR3-BH 36T RENEW

VGA Linh kiện cũ
470,000 đ

Card VGA Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI

Card VGA Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI

VGA Gigabyte
4,000,000 đ

VGA Gigabyte GTX750TI/2G-128bit DDR5-2FAN (BH 36T) RENEW

VGA Gigabyte GTX750TI/2G-128bit DDR5-2FAN (BH 36T) RENEW

VGA Linh kiện cũ
1,730,000 đ